IX. Перелік документів для виконання роботи "Робочий проект землеустрою щодо захисту земель від закислення (вапнування кислих ґрунтів)"

1. Заявка на розробку робочого проекту землеустрою.

2.Ситуаційна схема розташування полів з кислими фунтами та картограма величин рН гідролітичної кислотності ґрунту.

3. Агрохімічний паспорт полів з кислими ґрунтами.

4.  Довідка про наявність вапнякового матеріалу.

5. Довідка про розцінки на здійснення технологічних робіт з вапнування кислих ґрунтів.

6. Завдання на розробку робочого проекту землеустрою (розробляється після укладання договору).