VIII. Перелік документів для виконання роботи "Робочий проект землеустрою щодо зняття, перенесення та використання родючого шару ґрунту"

1. Заявка на розробку робочого проекту землеустрою.

2. Копія державного акту на право приватної власності на земельну ділянку або ж договору оренди.

3. Картосхема розташування земельної ділянки, де намічається будівництво.

4. Кадастровий план земельної ділянки з координатами (з проекту відведення).

5. Ґрунтова карта земельної ділянки з глибиною зняття родючого шару ґрунту.

6. Агрохімічний паспорт земельної ділянки.

7. Генеральний план будівництва (на паперовому і електронному носіях).

8. Топографічний план земельних ділянок (на паперовому і електронному носіях).

9. Довідка про наявність машин і механізмів, якими буде здійснюватися зняття, перевезення та нанесення родючого шару ґрунту та їх нормативні витрати на 1 машину-годину (це можуть бути власні автомобілі, або ж орендовані).

10. Завдання на проектування (розробляється після укладання договору).

      11.Технічні умови земельної ділянки (розробляється після укладання договору).