XI. Перелік документів для виконання роботи "Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь"

1. Розпорядження РДА про надання дозволу на виконання робіт.

2.Копії документів, що посвідчують право власності (користування) землею, копія договорів оренди, державного акту, довідку відділу (управління) Держкомзему де вказана площа земельних ділянок, які знаходяться в обробітку.

3. Показники діяльності сільськогосподарського підприємства: -29сг, Ф-24-сг. Ф-50-сг Ф-10-мех, ф-9-б-сг) за останні три роки.

4. Агрохімічний паспорт поля (розроблений не пізніше як за 5 років).

5. Профільплан на поточний рік.

6. Структура посівних площ за останні 3 роки.

7. Плановий матеріал на земельні ділянки на які складені договори оренди в електронному вигляді за умови,  якщо державні акти на земельні ділянки виготовлялися не в нашому інституті.

8.Правовстановлюючі документи замовника робіт (копія статуту, свідоцтва про державну реєстрацію).

9.  Довідка з єдиного державного реєстру.