X. Перелік документів для виконання роботи "Робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель"

1. Заявка на розробку робочого проекту землеустрою.

2. Копія державного акту на право приватної власності на земельну ділянку або ж договору оренди.

3.Картосхема розташування земельної ділянки, де намічається рекультивація порушених земель.

4. Кадастровий план земельної ділянки з координатами (з проекту відведення).

5. Акт обстеження порушених земель.

6. Ґрунтова карта земельної ділянки.

7. Генеральний план будівництва (на паперовому і електронному носіях).

8. Топографічний план земельних ділянок (на паперовому і електронному носіях).

9. Довідка про наявність машин і механізмів, якими буде здійснюватися рекультивація порушених земель а їх нормативні витрати на І машину-годину (це можуть бути власні автомобілі, або ж орендовані).

10.  Завдання на проектування (розробляється після укладання договору).

      11.Технічні умови земельної ділянки (розробляється після укладання договору).